Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

„Dajme možnosť slovenským firmám stať sa z lokálnych globálnymi“ – tvrdí kandidát na prezidenta Peter Pellegrini

zdroj fotografie: Michal Smrčok
zdroj fotografie: Michal Smrčok

Podpora exportu sa stáva témou prezidentskej kampane. Dôkazom toho bola diskusia HN Clubu  organizovaná v stredu 19. marca s kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. Debata za účasti verejnosti a podnikateľských kruhov, organizovaná pod patronátom Hospodárskych novín, bola venovaná najaktuálnejším témam prezidentskej kampane vrátane otázok ekonomiky a slovenského priemyslu.

Funkcia prezidenta Slovenskej republiky je viac reprezentatívna ako exekutívna, preto si myslím, že by mal prezident v maximálnej miere využívať svoje cesty do zahraničia na otváranie dverí pre našich podnikateľov.“ – uviedol Peter Pellegrini na margo úlohy prezidentskej kancelárie pri podpore slovenských firiem v zahraničí. Ako trhy potenciálne pre slovenských exportérov, na ktorých vidí priestor pre väčšiu podporu štátu, identifikoval najmä krajiny mimo Európskej únie. V súčasnosti prezidentskému palácu vyčíta, že v uplynulom období bolo realizovaných týchto ciest s podnikateľmi málo a s obmedzeným počtom slovenských firiem.

Treba zobrať celé lietadlo podnikateľov, a možno aj dve, ak hovoríme o potenciálnych krajinách a zahraničných trhoch. Dajme možnosť slovenským firmám objavovať nové trhy a stať sa z lokálnych globálnymi.“ – dodal. Slovensko vníma ako malú a otvorenú ekonomiku, ktorá je od exportu a takejto podpory zo strany štátu bytostne závislá. Čo sa týka organizácie a výberu do podnikateľských misií vedených hlavou štátu, Pellegrini nepovažuje za nevyhnutné, aby tento proces zastrešovala kancelária prezidenta, zmienil možnosť poveriť touto činnosťou podnikateľské združenie ako napríklad Radu slovenských exportérov.

zdroj: Peter Pellegrini pre HN

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore