Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

EXIMBANKA SR ponúka pre firmy stať sa exportérom roka 2023

S cieľom oceniť najlepšie exportné firmy pôsobiace na slovenskom trhu EXIMBANKA SR prináša novú výzvu pre podnikateľov s aktívnou orientáciou na zahraničné trhy. Výzva je určená pre firmy, ktoré svojimi exportnými aktivitami prispievajú k pozitívnym zmenám a zlepšeniu kvality podnikateľského prostredie a spoločnosti a pomáhajú budovať dobré meno pre Slovensko v zahraničí.

V rámci novej kategórie EXPORTÉR ROKA prestížneho rebríčka TREND TOP, vyzýva EXIMBANKA SR, ako garant novovzniknutej kategórie, firmy so zaujímavými príbehmi, ktoré svojím výrobkom, technológiou alebo službou, resp. exportnými aktivitami a projektami, prinášajú pre trh pozitívne zmeny v rôznych aspektoch nielen podnikania, ale i spoločnosti, či životného prostredia. Exportná firma, ktorá sa chce zapísať do histórie ako prvý laureát ocenenia „Exportér roka“, musí spĺňať aspoň dve z nasledujúcich hodnotiacich kritérií stanovených odbornou komisiou.

Firma, by mala prinášať pridanú hodnotu svojimi produktmi, službami alebo technológiami, a to prostredníctvom inovatívnych riešení, podpory vedy, výskumu a digitalizácie.

Ďalším dôležitým aspektom je spoločenský dopad firmy, teda jej schopnosť pozitívne ovplyvňovať spoločnosť a komunitu,. Hodnotí sa, do akej miery prispieva jej export k zlepšeniu kvality života, rozvoju infraštruktúry, podpore vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Ochrana životného prostredia a udržateľné obchodné praktiky sú v dnešnej dobe nevyhnutnými atribútmi úspešných firiem.

Pozeráme sa tiež, do akej miery sa firma angažuje v environmentálnej, klimatickej a energetickej udržateľnosti vo svojich exportných aktivitách.

Významnými kritériami pre hodnotenie je aj miera dosiahnutého rastu a úspechy firmy v súvislosti s realizáciou exportných aktivít. Firma, ktorá svojou exportnou činnosťou pomáha doslova „otvárať dvere“ iným slovenským spoločnostiam na medzinárodných trhoch, je tiež výnimočným príkladom, ktorý si zaslúži uznanie.

Exportéri, ktorí spĺňajú požadované kritériá spolu s minimálnym obratom, ako jednou z podmienok nominácie, majú možnosť prihlásiť sa a registrovať na webovej stránke EXIMBANKY SR už iba do 11. augusta 2023.

O konečnom víťazovi rozhodujú hlasovaním osobnosti hospodárskeho života registrované v TREND Barometri, čitatelia TRENDU a TREND.sk, redakcia a garant kategórie EXIMBANKA SR. Víťazná firma bude vyhlásená na slávnostnom odovzdávaní cien počas gala večera TREND TOP.

„Naším cieľom je neustály rozvoj exportných aktivít slovenských firiem. Nezáleží na veľkosti firmy, hľadáme exportéra, ktorý je plný inovatívnych riešení, má pozitívny vplyv na spoločnosť a komunitu a podporuje pozitívne meno Slovenska v zahraničí.“ uviedol Marián Janočko, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR.

zdroj: eximbanka.sk

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore