Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

EXIMBANKE SR bolo navýšené základné imanie o 250 mil. eur

Group of business people walking at modern open space. Team of business employees at coworking center. Motion blur. Concept work in process

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2024 schválila vklad štátnych finančných aktív vo výške 250 mil. eur do základného imania EXIMBANKY SR a na posilnenie fondu na záruky a fondu na krytie neobchodovateľných rizík prostriedkami zo zníženia jej základného imania. Kapitálové posilnenie EXIMBANKY SR je v súlade s ambíciou rastu jej obchodnej a majetkovej angažovanosti.

Zvýšenie základného imania Eximbanky zohľadňuje očakávaný trend pokračujúceho nárastu priameho financovania prostredníctvom priamych vývozných a dovozných úverov, nárastu vystavovaných bankových záruk a zvyšovania poistnej angažovanosti z poistenia obchodovateľných i neobchodovateľných rizík.  Navýšenie základného imania Eximbanky prešlo posúdením Útvaru hodnoty za peniaze a je v súlade s programovým vyhlásením vlády, nakoľko rast exportu a účasť slovenských podnikov v zahraničných konzorciách patrí ku kľúčovým prioritám zahraničnej politiky Slovenska.

Navýšenie nášho základného imania, v zmysle programového vyhlásenia vlády, odráža aktuálnu situáciu a nastávajúce trendy v medzinárodnom obchode a tiež ambíciu vlády SR posilniť ekonomickú diplomaciu Slovenska, ktorej je Eximbanka dôležitou súčasťou. Zároveň sa posilní aj komplementárna funkcia Eximbanky vo vzťahu ku komerčnému finančnému sektoru,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.

Kapitálové navýšenie Eximbanky bude mať pozitívny vplyv na posilnenie jej obchodných činností nielen v roku 2024, ale aj v nasledujúcich obdobiach a to najmä v oblasti vystavovania bankových záruk (zvýšenie záručnej kapacity fondu na záruky) a poskytovania nových úverov. Eximbanka bude schopná podporovať významnejšie projekty a výrazne tak prispieť ku konkurencieschopnosti slovenského exportu.

Eximbanka v 1. kvartáli 2024 podporila, prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností, export v celkovej výške 454,4 mil. eur a v roku 2023 v celkovej výške 1 540,0 mil. eur. Majetková angažovanosť Eximbanky (súčet bankovej a poistnej angažovanosti) tak v roku 2023 dosiahla výšku 1 140,8 mil. eur a k 31. 3. 2024 vzrástla na 1 155,2 mil. eur, čo predstavuje  jednu z najvyšších hodnôt počas jej existencie.

Zdroj: EXIMBANKA SR

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore