Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Firemný deň zameraný na sklársky priemysel

Prvý tohtoročný Firemný deň, ktorý sa uskutočnil 16. januára 2024, bol zameraný na tému sklárskeho priemyslu na Slovensku. Videokonferencie sa zúčastnili ekonomickí diplomati a diplomati poverení ekonomickou agendou z 51 krajín sveta, ktorým sa predstavili štyri perspektívne slovenské spoločnosti uchádzajúce sa o prienik či rozšírenie pôsobenia na zahraničných trhoch.

Branislav Pochaba, riaditeľ odboru podnikateľského centra, vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol spoločnosti nadväzujúce na dlhoročnú tradíciu slovenského sklárskeho priemyslu, ktoré dnes disponujú pokročilými technológiami výroby, rozvinutým výskumom a vysokým proexportným potenciálom založenom na výnimočnosti ich produktov.

Prezentácie odštartovala spoločnosť RONA z Lednických Rovní, ktorých skláreň patrí medzi popredných svetových výrobcov bezolovnatého skla známeho ako krištalín. Ide o spoločnosť so silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným personálom a špičkovou technológiou, ktorej 99% výroby ide na export.

Nasledovalo centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklo FunGlass z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktoré vzniklo v roku 2018 v rámci projektu Horizont 2020 v spolupráci s partnerskými inštitúciami projektu a ich poprednými odborníkmi na sklársku vedu a techniku v Európe. V moderne vybavených laboratóriách sa team zložený z vedcov, doktorandov a študentov zo 16 krajín sveta zaoberá výskumom a vývojom materiálov s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú využitie v medicíne, v oblasti automotive, elektronike či priemysle.

Treťou spoločnosťou bola KLARET GLASS z Bratislavy, známa svojimi ručne fúkanými, krištáľovými, bezolovnatými, funkčne dizajnovými vínovými pohármi na stopke určenými prevažne pre konzumentov ultra prémiových vín. Spoločnosť predstavila aj doplnkové produkty ako poháre na brandy, karafy a poháre na vodu a dekanter.

Na záver podujatia sa predstavila spoločnosť WINDOW GLASS z Dunajskej Stredy, špecialista na stavebné a interiérové sklá. Technológia výroby svojimi parametrami patrí k absolútnej špičke a umožňuje dosahovať vysokú kvalitu každého izolačného skla. Na Slovensku patria medzi tri najvýznamnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou izolačných a interiérových skiel.

Cieľom mesačne organizovaných Firemných dní je pomôcť slovenským firmám pri etablovaní sa a podporiť ich exportné a investičné aktivity na zahraničných trhoch.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore