Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Hospodárska a obchodná misia Frankofónie v Bukurešti

Medzinárodná organizácia Frankofónie (MOF) organizuje v spolupráci s rumunským prezidentom, rumunskými štátnymi orgánmi a hospodárskymi partnermi Hospodársku a obchodnú misiu do Strednej a Východnej Európy, ktorá sa uskutoční 27. – 29. marca 2024 v Bukurešti.

Generálna tajomníčka MOF Louise MUSHIKIWABO povedie delegáciu vybraných približne sto spoločností a hospodárskych subjektov z frankofónnych krajín a vlád z Afriky, Ázie, Severnej Ameriky, Karibiku, Európy, Golfského zálivu a Indického oceánu, pôsobiacich najmä v nasledovných odvetviach:

AGROPOTRAVINÁRSKY SEKTOR, DIGITÁLNY SEKTOR – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ, ODVETVIE VIDEOHIER, ZELENÁ ENERGIA, ZDRAVOTNÍCKY PRIEMYSEL

NÁKLADY:

MOF a rumunské orgány budú pokrývať :

  • náklady na konferenčné služby, návštevy na mieste a miestnu dopravu,
  • medzinárodnú dopravu pre určený počet spoločností z rozvojových krajín (jedna osoba na spoločnosť.
  • ubytovanie pre všetkých medzinárodných účastníkov (jedna osoba na spoločnosť a inštitúciu

Prihlásiť sa je potrebné do 22. decembra 2023.

Žiadosti budú spracované a predstavitelia MOF s podporou nezávislých odborníkov a organizátorom vyberú účastníkov, pričom zohľadnia kvalitu žiadosti, ako aj kritériá geografickej reprezentatívnosti a rodovej rovnosti.

PROGRAM:

Streda 27. marca 2024

Oficiálne otvorenie prezidentom Rumunska a generálnej tajomníčky MOF

Hlavná konferencia za účasti rumunského premiéra, príslušným ministrov a administrátora MOF

1. sekvencia stretnutí medzi podnikmi (B2B)

Koktail na nadviazanie kontaktov

Štvrtok 28. marca 2024

Zasadnutie pod názvom  „Investovanie v Rumunsku“

Súbežné tematické workshopy

2. sekvencia zasadnutí Business to Business (B2B)

Networkingový koktail

Piatok 29. marca 2024

Cielené návštevy miestnych spoločností

Ukončenie misie a odchod zahraničných účastníkov

Účasť slovenského obchodného subjektu so záujmom o obchodnú spoluprácu s niektorou z krajín Frankofónie by mohla prispieť k zintenzívneniu obchodných vzťahov s krajinami, ktoré doposiaľ nemajú skúsenosti ani znalosti o príležitostiach pre ekonomickú spoluprácu so Slovenskom. Vzhľadom na početnú členskú základňu MOF (88 krajín na piatich kontinentoch), do ktorej patria vyspelé západné krajiny, ako aj na nerastné bohatstvo bohaté rozvojové krajiny Afriky a 2 bohaté krajiny Golfského zálivu, účasť slovenských podnikateľských subjektov na misii môže byť značným prínosom napr. aj pre ich expanziu na zahraničné trhy.

zdroj: MZV

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore