Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

International Procurement Seminar — Ako sa zúčastniť a uspieť v tendroch v rámci OSN

Agentúra SARIO v spolupráci Veľvyslanectvom SR vo Viedni a Slovensko-rakúskou obchodnou komorou (SOHK) pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na dvojdňové podujatie s názvom International Procurement Seminar, ktoré sa bude konať v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky vo Viedni v dňoch 20. – 21. marca 2024.

Podujatie je určené slovenským firmám, ktoré majú záujem o nadviazanie obchodnej spolupráce s OSN a jej agentúrami. Na podujatí vystúpia zástupcovia viacerých agentúr OSN a paralelne budú prebiehať individuálne B2B/B2G rokovania medzi firmami a nákupcami zo zúčastnených agentúr.

Ciele: 

 • Oboznámenie sa s nákupnými procesmi OSN/ Možnosť osobného stretnutia s nákupcami agentúr
 • Stretnutie so zástupcom nákupného oddelenia United Nations Procurement Division
 • Osobné predstavenie svojich produktov, služieb nákupcom
 • Nadviazanie kontaktov s agentúrami OSN

Sektorové zameranie: 

 • IKT služby- HW, SW
 • Stavebné a údržbové služby
 • Potraviny a nápoje
 • Audio a video zariadenia
 • Palivá, aditíva
 • Verejný poriadok, bezpečnosť, ochrana
 • Textilné výrobky, outdoorové vybavenie
 • Generátory, pumpy, technické vybavenie pre misie
 • Zdravotnícke vybavenie, hygiena, farmácia
 • Vybavenie pre poľnohospodárstvo
 • Dopravné prostriedky
 • Výskum, vývoj, technológie
 • Zdravotné a poisťovnícke služby
 • Transport, skladovanie, doručovacie služby

Participujúce agentúry OSN: 

 • CTBTO, FAO, IAEA, ILO, ITU, OSCE, UN Secretariat, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOPS, WFP, WHO, WIPO

Miesto konania:

Veľvyslanectvo Českej republiky vo Viedni, Embassy of the Czech Republic in Vienna

Penzinger Straße 11-13, 1140 Viedeň

Predbežný program:

20.3. 2024

 • Registrácia
 • Panelová diskusia
 • Semináre agentúr na tému Doing Business with the UN (nákupné procesy, praktické tipy)
 • Obed
 • B2B/ B2G rokovania medzi zástupcami firiem a agentúr
 • Networking
 • Večerná slávnostná recepcia

21.3. 2024

 • Panelové diskusie
 • Semináre agentúr na tému Doing Business with the UN (nákupné procesy, praktické tipy)
 • Obed
 • B2B/ B2G rokovania medzi zástupcami firiem a agentúr

Formy účasti: 

Účasť na seminári je bezplatná. Okrem zástupcov agentúr OSN sa na seminári zúčastní 80 českých a maďarských firiem.

Osobná účasť:

 • Účasť na dvojdňovej konferencii s prezentáciami a panelovými diskusiami nákupcov agentúr OSN a tiež firiem, ktoré už OSN úspešne dodávajú.
 • B2B/B2G rokovania s nákupcami agentúr (Nákupcovia si zo záujemcov o schôdzku sami vyberú, s ktorými firmami sa chcú stretnúť, takže B2B/B2G schôdzky nie je možné garantovať). V prípade, že by bola niektorá firma odmietnutá konkrétnou agentúrou, môže sa firma v prípade záujmu stretnúť so zástupcom nákupného oddelenia UNDP – United Nations Procurement Division.
 • Občerstvenie po celé 2 dni a účasť na večernej recepcii.
 • Uvedenie firmy do katalógu účastníkov.

Online účasť:

 • Online účasť na dvojdňovej konferencii s prezentáciami a panelovými diskusiami nákupcov agentúr OSN a tiež firiem, ktoré už OSN úspešne dodávajú.
 • Bez možnosti B2B/ B2G rokovaní.
 • Oboznámenie sa s nákupnými procesmi OSN.
 • Uvedenie v katalógu účastníkov.

Podmienky účasti na podujatí:

Včasná registrácia na nákupnom portáli UNGM a odoslanie žiadostí o schôdzku vybraným agentúram, najneskôr do 30.1. 2024. (Presné inštrukcie poskytne ZÚ Viedeň, SARIO, SOHK).

Z kapacitných dôvodov bude prezenčná účasť na akcii umožnená prvým 40 firmám, ktoré prejavia záujem. Každú firmu môže na mieste reprezentovať jeden zástupca. Po naplnení kapacity bude ďalším záujemcom umožnená online účasť, avšak bez možnosti B2B/B2G rokovaní.

Organizátor zabezpečuje:

 • Samotné dvojdňové podujatie, na ktorom sa účastník dozvie o tendrov v medzinárodných organizáciách
 • Celodenné občerstvenie počas podujatia
 • Asistencia pri B2B/B2G rokovaniach s predstavitеľmi medzinárodných organizácií
 • Priestor na vizibilitu slovenských firiem prostredníctvom uvedenia v katalógu

Organizátor nezabezpečuje:

 • Ubytovanie vo Viedni
 • Transport do Viedni a parkovanie
 • Tlmočenie
 • Iné nadštandardné požiadavky

Pracovný jazyk: angličtina (nutná podmienka)

Praktické tipy, ako sa dostať na miesto konania seminára: 

Veľvyslanectvo Českej republiky vo Viedni je dobre dostupné mestskou dopravou. Je možné použiť električku (linka 10, 46, 49, 62, 50 – zastávka Penzinger Straße), autobus (linka 10A – zastávka Linzer Str./Johnstr.) alebo metro (linka U4 – zastávka Schönbrunn alebo zastávka Hietzing).

Ubytovanie v blízkosti: napr. Hotel LuciaAustria Trend Parkhotel Schönbrunn WienClub Hotel CortinaSeminarhotel Springer SchlösslHotel Fabrik Wien príp. Leonardo Hotel Vienna.

Registrácia: 

Registrovať na podujatie sa môžete do 30. januára 2024.

Dôrazne odporúčame, skorú registráciu vzhľadom na obmedzenú kapacitu podujatia a nevyhnutný proces pri zadávaní profilov na webové rozhranie UNGM.

Kontakt:

Marek Pocklan | marek.pocklan@sario.sk | T: +421 2 58 260 220 | M: +421 918 919 658

Zdroj: SARIO

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore