Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Medzinárodný konferenčný stavebný veľtrh Masters of Building Fair 2024 v Chorvátsku

Medzinárodný konferenčný stavebný veľtrh Masters of Building Fair (MBF) sa uskutoční 10.– 12. júna 2024 v meste Rovinj. Prvý ročník podujatia je určený pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení v investično-dodávateľskom reťazci – predstavitelia manažmentu, investori, developeri, architekti, stavebný inžinieri, výrobcovia a predajcovia (materiálov, strojov a zariadení), finančné inštitúcie, poisťovatelia, konzultanti (ekonomickí, právni a technickí), vrátanie zástupcov z oblasti technológií, logistiky, energetiky a IT.

MBF má predstavovať networkingovú platformu pre vytváranie vysokoprofilových strategických B2B spojení miestnych, ako aj medzinárodných účastníkov z podnikateľského prostredia vedúcich k novej obchodnej spolupráci a príležitostiam. Organizátor podujatia očakáva 2 000 účastníkov, medzi ktorými by mali byť významné osoby s rozhodovacou právomocou (majitelia alebo vrcholoví manažéri).

Počas MBF sa uskutočnia inšpiratívne prezentácie a panelové diskusie významných odborníkov, ktorí poskytnú cenné poznatky a nové obzory. V Expo zóne sa budú môcť prezentovať vybrané spoločnosti, ktoré o to prejavia záujem.

Podujatie iniciovalo a založilo Digitálne centrum investičných reťazcov Building.hr (viac ako 1 000 registrovaných subjektov z oblasti stavebníctva a súvisiacich odvetví) s cieľom zhromaždiť na jednom mieste všetky zainteresované strany zapojené do investícií, či už ide o dodávateľov produktov alebo poskytovateľov služieb. Predstavuje obchodný nástroj, ktorý slúži klientom prostredníctvom B2B interakcií na jednoduchšiu komunikáciu, výmenu ponuky a dopytu.

Kontakty:

Masters of Building Fair

Organizátor:

Building Heritage d.o.o.
Maja Borovina Frankić
zakladateľka
+385 (0) 99 5444 455
mbf@building.hr
www.mbf.hr

Zdroj: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe

 

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore