Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Národný stánok SR na veľtrhu ADEX 2024

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Azerbajdžane a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľujú informovať slovenských podnikateľov o možnosti účasti v národnom stánku SR na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky ADEX 2024, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. – 26. septembra 2024 v Baku.

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky ADEX je organizovaný s dvojročnou periodicitou a je najväčším podujatím v oblasti obranného priemyslu v regióne Južného Kaukazu. V roku 2022 sa na podujatí zúčastnilo vyše 200 vystavovateľov a takmer 9000 návštevníkov, vrátane 33 zahraničných vojenských delegácií. Podrobnejšie informácie o veľtrhu sú dostupné na nasledovnom odkaze.

Účasť slovenských spoločností v rámci národnej expozície predstavuje možnosť prezentovať výrobný a exportný potenciál, predstaviť svoje produkty a služby, nadviazať spoluprácu a vzájomne výhodné obchodné kontakty s azerbajdžanskými partnermi a zahraničnými účastníkmi veľtrhu. Obranný priemysel sa stáva jedným z nosných programov slovensko-azerbajdžanskej ekonomickej spolupráce. Reálne perspektívy sa ukazujú nielen vo forme exportu do Azerbajdžanu, ale i pri vytváraní spoločných podnikov.

Slovenská republika bude zastúpená národným stánkom s celkovou výstavnou plochou 104 m2, z ktorých 21 m2  financovaných zo zdrojov Projektu ekonomickej diplomacie MZVEZ SR bude k dispozícii na prezentáciu podnikateľom, ktorí prejavia svoj záujem o účasť vyplnením registrácie.

Podpora nezahŕňa:

  • Letenky
  • Dopravu v teritóriu
  • Ubytovanie v teritóriu
  • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA

Vyplňte registračný formulár najneskôr do 15. júla 2024.

KONTAKTY 

UPOZORNENIE

Žiadatelia o organizáciu národného stánku na veľtrhu ADEX 2024 si vyhradzujú právo výberu účastníkov s prihliadnutím na sektorové zameranie a celkovú kapacitu podujatia.

Zdroj: SARIO

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore