Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Podnikateľská misia do Írska

MIESTO: Dublin, Írsko

ORGANIZÁTOR : SARIO ,  ZÚ SR v Dubline

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR v Dubline a ďalšími miestnymi partnermi organizujú podnikateľskú misiu do Írska v termíne 27.—30. mája 2024.

Prioritným cieľom podnikateľskej misie je oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s írskymi partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina:

 • smart engineering
 • space industry
 • ICT

Program podnikateľskej misie bude priebežne aktualizovaný. Výber termínu podnikateľskej misie súvisí s konaním Dublin Tech Summit, ktorý sa koná v dňoch 29.—30.5.2024.

PREDBEŽNÝ NÁVRH PROGRAMU PODNIKATEĽSKEJ MISIE

 1. 5. 2024
 • individuálne prílety
 1. 5. 2024
 • biznis fórum s írskymi partnermi v priestoroch ZÚ SR v Dubline
 • predstavenie írskeho podnikateľského prostredia
 • predstavenie zúčastnených slovenských spoločností
 • B2B s vopred dohodnutými írskymi partnermi
 • prezentácia investičných príležitostí na Slovensku pre potenciálnych írskych investorov
 1. 5. 2024
 • prípadné návštevy firiem v teritóriu
 • možnosť zúčastniť sa na Dublin Tech Summit
 • individuálny networking
 1. 5. 2024
 • možnosť zúčastniť sa na Dublin Tech Summit
 • individuálny networking
 • individuálne odlety

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Zastupiteľského úradu v Írsku zabezpečené:

 • organizácia biznis fóra
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • odporučenie ubytovania
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky
 • ubytovanie
 • vstupenku na Dublin Tech Summit
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

Organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov s prihliadnutím na sektorové zameranie a celkovú kapacitu podujatia.

KONTAKT
Miriam Sabadošová
E: miriam.sabadosova@sario.sk, T: +421 910 828 301

REGISTRÁCIA
Registrovať sa na podnikateľskú misiu môžete vyplnením registračného formulára do 30. 4. 2024.

Zdroj: SARIO

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore