Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Pozvánka na obchodnú misiu

Trnavská regionálna komora SOPK, plánuje obchodnú misiu do Havany v čase od 4. do 10.11.2024. V tomto čase sa v Havane koná 40. ročník medzinárodného veľtrhu (FIHAV), ktorý je najprestížnejší, multisektorový veľtrh svojho druhu v Latinskej Amerike a Karibiku.

K spolupráci na realizácii obchodnej misie bude oslovený Zastupiteľský úrad SR a odporučená obchodná a priemyselná komora na Kube. Programom obchodnej misie, ktorý bude ešte detailne upresnený, budú hlavne rokovania a prezentácie na obchodnej komore, dvojstranné rokovania firiem, návšteva Zastupiteľského úradu SR v Havane, návšteva veľtrhu FIHAV, rokovania firiem na veľtrhu. Na veľtrhu FIHAV sa každoročne stretávajú tisíce podnikateľov z mnohých krajín a regiónov sveta.

Cieľom pripravovanej obchodnej misie je získať nové obchodné príležitosti a nadviazať strategické spojenectvá s perspektívou rozvoja s Kubou, ale aj s inými zúčastnenými krajinami.

Dovolíme si Vás predbežne informovať o tejto pripravovanej obchodnej misii a v prípade, že máte predbežný záujem, prosím aby ste Trnavskú regionálnu komoru SOPK informovali najneskôr do 17.7.2024.

Trnavská regionálna komora v minulosti, konkrétne v roku 2006 zorganizovala úspešnú obchodnú misiu do Havany a tohtoročná obchodná misia je opäť pripravovaná tak, aby sa dosiahli výsledky, ktoré uspokoja vaše očakávania.

Trnavská regionálna komora je rada, že Vás  môže pozvať na túto obchodnú misiu a čaká na vašu odpoveď na email peter.kovar@sopk.sk najneskôr do 17.7.2024 

Zdroj: Trnavská regionálna komora SOPK

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore