Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Pozvánka na „Online business matchmaking event“ organizovaný Obchodnou komorou provincie Kocaeli, Turecko

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 7. ročníka „Online business matchmaking event“, ktorý sa uskutoční 27. augusta 2024.

Organizátormi podujatia sú Obchodná komora provincie Kocaeli v spolupráci s ABIGEM East Marmara a Enterprise Europe Network Partners.

Organizátori pozývajú zahraničné výrobné i odberateľské/dodávateľské právnické subjekty zúčastniť sa online B2B rokovaní s cieľom nájsť si nových obch. partnerov v nových podmienkach globálnej hospodárskej spolupráce.

Z tureckej strany sa podujatia zúčastnia zástupcovia podnikov a firiem registrovaných v Obchodnej komore provincie Kocaeli primárne pôsobiace v sektoroch strojárenského a kovospracovateľského priemyslu, automobilového priemyslu, vrátane príslušného subdodávateľského priemyslu, gumárenského priemyslu a výroby plastov, elektrotechnického priemyslu, chemického priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, stavebného priemyslu, potravinárskeho priemyslu, energetického priemyslu, spotrebného tovaru s dlhodobou životnosťou a v oblasti služieb predaja nehnuteľností a turizmu.

Zaregistrovať sa je potrebné do 25. augusta 2024.

kontakt: Oğuz Çağil: oguz.cagil@koto.org.tr; Alican Çağlar: ali.caglar@koto.org.tr; tel.: +90 262 322 30 10 kl. 112 alebo 230.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore