Zatiaľ sa vývoj zahraničného obchodu javí ako rastúci, avšak systémove problémy v štruktúre, monotónnosti vývozov a teritórií pretrvávajú. Takto zhodnotil rok 2023 predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

Ako zdôraznil, hlavným problémom exportérov je klesajúca globálna konkurencieschopnosť pre vysoké ceny energií a prepravy.

„Taktiež situácia na východných hraniciach Slovenska, strata východných trhov a mnohé ďalšie problémy stále trápia slovenských exportérov,“ doplnil.

Čo sa týka plánov samotnej rady na roku 2024, pripravujú viaceré projekty, ako napríklad verejnú databázu exportérov alebo informačno-spravodajský portál pre slovenských vývozcov. Ich cieľom je zefektívniť komunikáciu a poskytovať včas relevantné informácie.

„Taktiež sa spoliehame na väčšiu synergiu so štátnymi inštitúciami, nakoľko vláda označila aj ekonomickú diplomaciu a rozvoj hospodárskych vzťahov so zahraničím ako svoju prioritu,“ očakáva od nadchádzajúceho roka Parízek.

Podľa neho je načase, aby v spolupráci so štátom začali byť podnikateľom stabilnou oporou a partnerom pre ich projekty a ambície v zahraničí.

zdroj: Sita