Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Spustené prihlasovanie do výziev Severoatlantického akcelerátora pre obranné inovácie – DIANA

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky informuje o spustení prihlasovania do vyhlásených výziev akceleračného programu NATO, DIANA pre rok 2024.

Výzvy pre tento rok boli vyhlásené v 5 oblastiach:

  1. Energetika
  2. Bezpečnosť údajov a informácií
  3. Snímanie a senzorika
  4. Ľudské zdravie a výkonnosť
  5. Kritická infraštruktúra a logistika

Zároveň boli v rámci uvedených tém schválené prierezové oblasti: Vesmírne technológie, Odolnosť a Udržateľnosť.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom oficiálnej webovej stránky DIANA.

Proces je rovnaký, ako minulý rok – administratívna záťaž je minimálna, je potrebné sa prostredníctvom uvedenej stránky zaregistrovať a následne vyplniť krátky predpísaný formulár s projektovým zámerom a analytickú tabuľku.

Do každej výzvy je možné prihlásiť viac projektov, príp. je možné zapojiť jeden projekt aj vo viacerých výzvach súčasne.

Prihlasovanie je otvorené do 9. augusta 2024, no odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Aktuálne je šanca na úspech slovenských spoločností násobne vyššia ako minulý rok, takže odporúčame zapojiť sa aj s čiastkovým riešením v rámci danej výzvy.

Všetky aktuálne dostupné informácie ohľadom možnosti zapojenia sa do výziev je možné sledovať aj na LinkedIn profile Ministerstva obrany SR.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore