Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Zmeny vo vedení EXIMBANKY SR

EXIMBANKA SR má nového generálneho riaditeľa a dvoch nových členov vedenia. Novým predsedom Rady Banky a generálnym riaditeľom EXIMBANKY SR sa s platnosťou od 7. decembra 2023 stal Rastislav Podhorec, ktorý doteraz v EXIMBANKE SR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa. Milan Horváth je novým členom Rady banky a zároveň námestníkom generálneho riaditeľa pre financovanie a poisťovníctvo. Novým externým členom Rady banky je aj Igor Lichnovský, ktorý nebude zamestnancom EXIMBANKY SR.

Mojou víziou je, aby Eximbanka stála pri slovenských exportéroch a podporovala ich pri vstupe na nové, ale aj osvedčené trhy v zahraničí. Eximbanka má chuť rásť a svojimi produktmi, znalosťami a vzťahmi naďalej prispievať k rozvoju ekonomických kontaktov slovenských firiem v zahraničí a teda k rastu exportu Slovenska,“ uviedol Rastislav Podhorec, ktorý chce nadviazať na inovatívne procesy, ktoré Eximbanka spustila na začiatku roka. „Radi by sme okrem tradičných firiem, podporili aj firmy z novej ekonomiky, ktoré prispievajú k budovaniu značky Slovenska,“ uzavrel Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR.

Ing. Rastislav Podhorec, MBA, má bohaté pracovné skúsenosti z bankového a poisťovacieho sektora a doteraz pôsobil v Eximbanke ako námestník generálneho riaditeľa pre financovanie a poisťovníctvo. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ AIG Funds Central Europe, založil a predsedal Asociácii finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, bol členom rady Garančného fondu investícií, členom predstavenstva Asociácie správcovských spoločností a členom Dozornej rady Eximbanky.

Ing. Milan Horváth, má dlhoročné skúsenosti s prácou v bankovom aj v poisťovacom sektore. Pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v Eximbanke, Národnej banke Slovenska a aj na Ministerstve financií SR.

Ing. Igor Lichnovský, má dlhoročné skúsenosti z bankového a poisťovacieho sektora a z oblasti zahraničného obchodu. V minulosti bol generálnym riaditeľom Eximbanky a neskôr aj predsedom jej Dozornej rady.

zdroj: eximbanka.sk

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore