Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

V tieni posledných udalostí s vojnou na Ukrajine, ekonomickou a energetickou krízou, narastajúcou obavou z ekonomickej recesie, nám ľahko unikla situácia začatých obchodných rokovaní medzi EÚ a Indiou. Tieto rokovania majú totiž spojitosť aj s vyššie spomenutými udalosťami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú nielen Slovensko ale celú globálnu ekonomiku. Prečo má EÚ záujem nadviazať bližšie obchodné vzťahy s Indiou? Dôvodov je viacero. Vo svetovom meradle je […]

V tieni posledných udalostí s vojnou na Ukrajine, ekonomickou a energetickou krízou, narastajúcou obavou z ekonomickej recesie, nám ľahko unikla situácia začatých obchodných rokovaní medzi EÚ a Indiou. Tieto rokovania majú totiž spojitosť aj s vyššie spomenutými udalosťami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú nielen Slovensko ale celú globálnu ekonomiku. Prečo má EÚ záujem nadviazať bližšie obchodné vzťahy s Indiou? Dôvodov je viacero. Vo svetovom meradle je […]

Návrat hore