Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Energetika je kľúčom pre úspech slovenského priemyslu

Európa sa má do roku 2050 stať klimaticky neutrálnym kontinentom. Emisie skleníkových plynov sa majú, v porovnaní s rokom 1990, znížiť o 90 percent do roku 2040. Tento zásadný míľnik sa ale dal očakávať. Otázkou je, ako by mala Európa skĺbiť prechod na obnoviteľné zdroje a zároveň zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť napríklad voči Číne a USA. […]

Iniciatíva s globálnou pôsobnosťou je zameraná na cielenú podporu projektov, predovšetkým v oblasti infraštruktúry, digitalizácie, zdravotníctva a udržateľnej energetiky, ktoré majú pre EÚ strategický význam. Zámerom je maximalizovať možný dosah projektov strategického významu a tiež prostredníctvom podpory týchto projektov v rozvojových krajinách prispieť k ich trvalej udržateľnosti. Posilnenie spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami je rozhodujúce aj z hľadiska […]

Návrat hore