Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Pre export je dôležitá ekonomická diplomacia a synergia zodpovedných aktérov

Export je pre moderné ekonomiky veľmi dôležitý a spolu s inováciami je jedným z ťahúňov ekonomického rozvoja. Je preto dôležité, aby si vláda určila ako svoju prioritu aj ekonomickú diplomaciu, keďže systematické rozvíjanie účasti slovenských podnikateľov na svetových trhoch bude mať pozitívny vplyv na ich konkurencieschopnosť, z čoho bude profitovať celá ekonomika. Zo synergie jednotlivých aktérov […]

Návrat hore