Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

EÚ, projekt plný očakávaní

zdroj fotografie: HN/Miroslav Gruber
Lukáš Parízek. Zdroj HN/Miroslav Gruber

V ostatných dňoch sa bilancuje a vyhodnocuje 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Vyjadrujú sa politici, ekonómovia, osobnosti spoločenského života. Vo všeobecnosti stále platí, je to dobrý projekt. Je však potrebné ho kontinuálne rozvíjať. Otázkou ostáva, že napriek všetkým krízam súčasnosti, či bolo Slovensko schopné  využiť členstvo v únii na plno a vyťažiť výhodu pre svoju ekonomiku a hospodársky rast. Myslím si, že táto téma si zaslúži diskusiu a mohli by sme jej venovať vyššiu pozornosť a nielen povrchne buď bezhlavo velebiť alebo dokonca plamennými rečami takmer zatracovať členstvo v únii. Osobne vidím dve roviny. Jedna predstavuje EÚ ako integračné zoskupenie ponúkajúce množstvo výhod a príležitostí. A tá druhá predstavuje členský štát, v tomto prípade Slovenskú republiku, a mieru jej participácie na tomto spoločnom projekte a čerpanie najmä ekonomických výhod z integrácie.

Myslím si, že sme čakali od integrácie v EÚ viac, avšak mali viac aj snažiť. Výsledky neprichádzajú samé od seba, nedá sa byť len čiernym pasažierom, ktorý sa vezie zadarmo a čerpá výhody. Aké prínosy má pre exportné firmy členstvo v EÚ? Prinieslo početné výhody v podobe odstránenia ciel a obchodných bariér a prístup na jednotný trh. Taktiež jednoduchšia spolupráca s európskymi partnermi môže v mnohých prípadoch priniesť potrebné obchodné synergie a transfer technologického know-how, čím sa môžu dravé slovenské spoločnosti zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. V neposlednom rade, aj správna alokácia eurofondov, v ktorej toľko zaostávame, môže pôsobiť ako akcelerátor ekonomického rasti a konkurencieschopnosti. Pôsobiť to však môže aj opačne.

Myslím, že sme nedocenili dostatočne na Slovensku fakt, že aj napriek integrácii do európskych štruktúr, na konci dňa keď ide o biznis, každý hrá na seba, a to sa týka ako podnikateľov, tak aj národných štátov, prijímaných politík a opatrení a tak podobne. Videli sme to aj počas koronakrízy a ekonomických kríz. Je to v zásade prirodzené, len by sme na to nemali zabúdať a podporovať slovenské firmy aj naďalej v európskom konkurenčnom prostredí. Ale aj v tom globálnom. Vykročme do ďalšej dekády ako plnohodnotný a hrdý členský štát únie a usilujme sa nielen aktívne formovať spoločné európske politiky, ale aj nezabúdať na potrebné investície do hospodárskeho rozvoja, modernizáciu nášho priemyslu, digitalizáciu a udržanie tempa s globálnymi trendami, aby sa Slovensko ďalej EÚ nevzďaľovalo, ale aby sme postupne oprášili starý dobrý prívlastok o tatranskom tigrovi.

Zdroj: Lukáš Parízek pre HN

 

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore