Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Keď sa štyria dohodnú

Na našom neveľkom Slovensku častokrát medzi sebou súperíme viac ako je potrebné. Zdravá konkurencia síce pomáha rozvoju, na druhej strane sa to niekedy javí, že máme zbytočne veľa individuálnych záujmov, veľa štátnych inštitúcií, veľa nevládnych združení,  veľa politických strán. Dokonca aj podnikateľských cien a rebríčkov máme kopu parciálnych, ale žiadnu poriadnu. A to platí pre mnohé oblasti, vrátane oblastí podpory inovácií či exportu.

Taký stav vytvára duplicity, triešti úsilie a zabraňuje potrebnej dynamike, rozvoju a efektivite. Obdobným spôsobom sme mohli roky sledovať individuálne aktivity štátu v oblasti podpory exportu a ekonomickej diplomacie. Chvíľu sa podnikateľom venoval jeden minister, potom druhý, jeden čas sa robili podnikateľské delegácie, potom pomenej, následne bolo Dubaj Expo a potom nebolo nič. Medzičasom sa dlhé roky organizovali tie isté aktivity v tých istých teritóriách, podobné veľtrhy, dokola tie isté biznis delegácie, kde sme v rovnakých krajinách neustále začínali odznova.

Počet ekonomických diplomatov alebo obchodných radcov dramaticky klesol z viac ako 50 na  18. Eximbanka raz fungovala lepšie, raz horšie. Do teritórií sme vyslali inovačných diplomatov, potom sme ich s príchodom nového politického vedenia z teritória poslali domov. Partneri v zahraničí sa nestačili čudovať s čím novým zase Slováci prídu, aby to potom zrušili. Chýbala nám dlhodobá vízia, kontinuita, vytrvalosť. Aj preto tie žalostné čísla a štatistiky ohľadom ekonomickej výkonnosti a spoznatelnosti Slovenska v zahraničí.

V poslednom období však opäť vidíme záujem s podporou slovenských firiem v zahraničí niečo robiť, začalo sa viac cestovať, intenzívnejšie komunikovať s podnikateľským prostredím, povedal by som, že je priestor na mierny optimizmus. Veci sa však systémovo nezmenia bez spolupráce. Medzirezortnej, nadrezortnej, prierezovej, inkluzívnej. Bez politiky, s dôrazom na ekonomiku a biznis záujem Slovenska v zahraničí. Práve preto je potrebné zdôrazniť nedávne podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti podpory exportu medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Eximbankou a Radou slovenských exportérov.

Nielen preto, že sa formálne štát podpísal pod spoluprácu s podnikateľským združením exportérov, ale aj pre to, že je to bezprecedentný signál spolupráce medzi rezortmi samotnými, ktoré si často historicky konkurovali a nespolupracovali. Dvojstranných memoránd sme zažili mnoho, štvorstranné je výnimočné. Držme palce tejto spolupráci.

Zdroj: Lukáš Parízek, komentár pre HN

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore