Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Multidisciplinárne laboratória Medirexu sú svetovým trendom

zdroj fotografie: Medirex
zdroj fotografie: Medirex

Pandémia v roku 2020 najzreteľnejšie ukázala, aká dôležitá je práca moderných, technologicky vyspelých diagnostických laboratórií.

Laboratóriá MEDIREX GROUP predstavujú spoločnosti Medirex, a.s. a Medicyt, a.s. Vo svojich prevádzkach vyšetrujú vzorky biologického materiálu ako sú krv, moč, výtery, cytologické stery či aspiráty a bioptický materiál z klinických pracovísk po celom Slovensku. Poskytujú služby lekárom, ktorým pomáhajú určiť správnu diagnózu pacientov a monitorovať priebeh ich liečby. Súčasne prostredníctvom odberových centier prinášajú široké spektrum vyšetrení na vlastnú žiadosť priamo pacientom.

Pod jednou strechou zlučujú odborníkov všetkých medicínskych odborov – klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia, cytológia, bioptická diagnostika a mikrobiológia životného prostredia. Vďaka tomu zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Prevádzkujú technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Nachádzajú sa v Bratislave, Nitre a v Košiciach. Ich súčasťou sú automatické linky s robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, ktoré sú svetovým unikátom. Denne umožňujú vyšetriť tisíce vzoriek krvi tak, aby sa náš personál mohol čo najviac venovať odbornej práci. Využívajú pri tom najmodernejšie diagnostické technológie ako sú Maldi-tof v mikrobiológii na identifikáciu mikroorganizmov, či NGS (next generation seqeuncing) a arrayCGH v lekárskej genetike, počítačom asistovanú mikroskopiu v cytologickej diagnostike (v konvenčnej aj v LBC), kvapalinovú a plynovú chromatografiu vrátane hmotnostnej spektrofotomerie v biochémii a toxikológii a ďalšie.

Ich neoddeliteľnou súčasťou sú menšie satelitné laboratóriá, ktoré sú v nemocniciach a v poliklinikách naprieč celou krajinou. Sú situované tak, aby boli blízko k lekárom aj pacientom. Nemocničné laboratóriá fungujú nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni. Realizujú všetky urgentné vyšetrenia v život ohrozujúcich stavoch v rozpätí niekoľkých minút. Poskytujú bioptickú aj cytologickú diagnostiku pre kliniky univerzitných a fakultných nemocníc vrátane peroperačných biopsií.

„ Až 70 % informácií potrebných k stanoveniu diagnózy, či kontrole liečby pacienta pochádza práve z laboratórnej diagnostiky. Pre samotného pacienta sme často neviditeľní, ale pre diagnostiku je práca našich laboratórií nenahraditeľná,“ hovorí riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP Ing. Jozef Gavlas, MSc.

Biologický materiál vodiči dopravujú do laboratórií za prísnych bezpečnostných opatrení. Denne vyšetria vzorky 30-tisíc pacientov a lekárom vydajú až 250-tisíc výsledkov. Prioritou je vysokokvalitná laboratórna diagnostika, na ktorej je postavená prevencia mnohých ochorení a ktorá je nezastupiteľná v procese diagnostiky ochorenia a liečby pacienta. Medirex zamestnáva špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká profesionalita hodnotenia výsledkov.

Medirex je zároveň jediné laboratórium, ktoré vyšetruje až 2 druhy neinvazívneho prenatálneho testu (NIPT). Okrem vlastného TRISOMY testu vyšetrujú vzorky aj prostredníctvom Harmony testu. Sú jedno z mála laboratórií v Európe, ktoré dokáže na jednom pracovisku poskytovať 2 rôzne NIPT-y, pričom každý je založený na inom diagnostickom postupe.

Participujú na vede a výskume

Medirex spolupracuje s najväčšími slovenskými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami. Aktívne podporuje vedu a biomedicínsky výskum, čoho výsledkom je aj unikátny slovenský TRISOMY test na detekciu trizomií – napríklad Downov, Patauov a Edwadsov syndróm a ďalšie genetické poruchy plodu z krvi matky od 10. týždňa tehotenstva. Neustále sa podieľa na vývoji nových neinvazívnych diagnostických metód a prostredníctvom svojich laboratórií prinášajú do klinickej praxe pre všetkých pacientov.

Aktívne participuje na vzdelávaní a výchove nových odborníkov. V spolupráci s UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach sa podieľa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní výučbou študentov lekárskych a prírodovedeckých fakúlt priamo na svojich pracoviskách.

Medirex ako organizátor odborných konferencií, publikuje aj v renomovaných časopisoch

 • Usporadúva konferencie, na ktorých odborníci z celého Slovenska rozoberajú zaujímavé, raritné či ojedinelé prípady zo svojej praxe.
 • Výsledky ich práce pravidelne zverejňujú vo vedeckých recenzovaných publikáciách.
 • Ich odborníci pravidelne vystupujú na slovenských i svetových podujatiach, kde zverejňujú vlastné výskumy či štatistiky zo svojej praxe.

Kľúčové fakty o laboratóriách MEDIREX GROUP

 • Sú najväčší poskytovateľ laboratórnej diagnostiky na Slovensku.
 • Sú lídrom v digitalizácii laboratórnej diagnostiky.
 • Patria tiež medzi najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v Českej republike (dcérska spoločnosť SpadiaLab).
 • Na trhu laboratórnej diagnostiky sú už takmer 20 rokov.
 • Prevádzkujú 3 centrálne laboratóriá – v Bratislave (4 500 m2), v Košiciach (3 300 m2) a v Nitre (3 000 m2) s automatickými linkami, ktoré sú výnimočné doma aj vo svete.
 • Okrem 3 centrálnych laboratórnych komplexov majú 12 nemocničných laboratórií, 3 cytologicko-bioptické laboratóriá a tiež 20 odberových miest pre pacientov.
 • Spolupracujú s najväčšími nemocnicami na Slovensku:
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou v Bratislave,
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou L. Pasteura v Košiciach,
  • Detská fakultná nemocnica v Košiciach,
  • Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach,
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna v Prešove,
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave,
  • Nemocnica sv. Michala v Bratislave,
  • Fakultná nemocnica v Trenčíne.
  •   Spolupracujú aj s viac ako 3 500 súkromnými klinikami a špecializovanými ambulanciami v rámci celého Slovenska.

Medirex je súčasťou skupiny najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v Európe – Limbach Gruppe, ktorý spolu so svojimi partnermi prevádzkuje laboratóriá vo viac ako 15 krajinách. Medirex a Medicyt sú zmluvní partneri všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku.

Zdroj: Medirex Group

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Návrat hore