Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

recyklácia

Komisia uviedla, že svojimi odporúčaniami chce podporiť vnútroštátne orgány pri dosiahnutí maximálnej možnej miery zberu a následného opätovného použitia, opravy, renovácie a recyklácie zariadení. Európska komisia (EK) schválila odporúčania na podporu recyklácie technických zariadení, ako sú mobilné telefóny a prenosné počítače. Stimuly alebo zľavy a poukážky by sa mali zamerať na nefunkčné a pokazené malé […]

Návrat hore