Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Respect

V posledných mesiacoch sme boli svedkami bezprecedentných udalostí v Červenom mori, ktoré výrazne ovplyvnili globálny obchod a námornú prepravu. Tieto udalosti spôsobili značné zvýšenie nákladov na prepravu a poistenie, čo má priame dôsledky pre samotný obchod. Uvediem tu analýzu zmeny nákladov na prepravu: Pred udalosťami v Červenom mori stála štandardná kontajnerová preprava z Ázie do […]

Návrat hore