Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

zdravotná diagnostika

Projekt „Uncertainty-Aware Artificial Intelligence for Detection of Brain and Eye Diseases“ vedie vedkyňa Gabriela Czanner spolu so Silvestrom Czannerom. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) nadviazala spoluprácu s Massachusettským technologickým inštitútom (MIT) v Spojených štátoch. Spoločný projekt zameraný na výskum umelej inteligencie v diagnostike mozgu a očí získal grant vo výške […]

Návrat hore