Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

Írsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Dubline a agentúrou Enterprise Ireland zorganizovali v dňoch 27. – 30. 5. 2024 podnikateľskú misiu do Írska. Prioritným cieľom podnikateľskej misie bolo oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s írskymi partnermi hlavne v sektoroch […]

MIESTO: Dublin, Írsko ORGANIZÁTOR : SARIO ,  ZÚ SR v Dubline Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR v Dubline a ďalšími miestnymi partnermi organizujú podnikateľskú misiu do Írska v termíne 27.—30. mája 2024. Prioritným cieľom podnikateľskej misie je oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej […]

Návrat hore