Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

SARIO

Zaujíma vás prezentácia vašich produktov na veľtrhoch, alebo hľadáte nových obchodných partnerov v zahraničí? SARIO, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, vás podporí finančne a odborne prostredníctvom projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) 2. Cieľom je pokračovať vo vytváraní atraktívnych obchodných príležitostí so zahraničnými partnermi a podporiť medzinárodný obchod, stimulovať konkurencieschopnosť slovenských MSP, ako […]

Agentúra SARIO priniesla nové pracovné miesta do regiónov a sprostredkovala slovenským firmám tisícky obchodných rokovaní. Slovensko je investormi vnímané ako atraktívne biznisové centrum a slovenské firmy ako spoľahliví a konkurencieschopní obchodní partneri. Nasvedčujú tomu výsledky agentúry SARIO za rok 2023. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uzavrela 25 investičných projektov v objeme 1,23 miliardy EUR a s […]

Návrat hore