Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

sklársky priemysel

Prvý tohtoročný Firemný deň, ktorý sa uskutočnil 16. januára 2024, bol zameraný na tému sklárskeho priemyslu na Slovensku. Videokonferencie sa zúčastnili ekonomickí diplomati a diplomati poverení ekonomickou agendou z 51 krajín sveta, ktorým sa predstavili štyri perspektívne slovenské spoločnosti uchádzajúce sa o prienik či rozšírenie pôsobenia na zahraničných trhoch. Branislav Pochaba, riaditeľ odboru podnikateľského centra, vo […]

Návrat hore