Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

univerzity

Výskumný projekt krajín V4 mal za cieľ preskúmať, ako efektívne vzdelávať o vplyve človeka na klímu, vzťahu medzi človekom a Zemou a budovaní klimatického povedomia. Na školách by bolo potrebné zaviesť klimaticko-ekologické vzdelávanie na všetkých úrovniach edukácie. Poukázal na to trojročný výskum. Na základe jeho výsledkov boli zhrnuté zmeny programov i metód vzdelávania s dôrazom […]

Návrat hore