Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

klíma

Slovenská agentúra pre rozvoj investície a obchodu organizovala v dňoch 30.11. – 2.12.2023 podnikateľskú misiu do Dubaja, Spojené arabské emiráty, pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidentky SR Zuzany Čaputovej na svetovej konferencii COP28 venovanej opatreniam v oblasti klímy. Podnikateľská delegácia pozostávala zo 16 spoločností z oblastí korešpondujúcich s témami globálneho samitu, ako je využitie obnoviteľných zdrojov energie, elektomobilita, biopalivá, fotovoltika či […]

Výskumný projekt krajín V4 mal za cieľ preskúmať, ako efektívne vzdelávať o vplyve človeka na klímu, vzťahu medzi človekom a Zemou a budovaní klimatického povedomia. Na školách by bolo potrebné zaviesť klimaticko-ekologické vzdelávanie na všetkých úrovniach edukácie. Poukázal na to trojročný výskum. Na základe jeho výsledkov boli zhrnuté zmeny programov i metód vzdelávania s dôrazom […]

S cieľom oceniť najlepšie exportné firmy pôsobiace na slovenskom trhu EXIMBANKA SR prináša novú výzvu pre podnikateľov s aktívnou orientáciou na zahraničné trhy. Výzva je určená pre firmy, ktoré svojimi exportnými aktivitami prispievajú k pozitívnym zmenám a zlepšeniu kvality podnikateľského prostredie a spoločnosti a pomáhajú budovať dobré meno pre Slovensko v zahraničí. V rámci novej […]

Eximbanka SR, exportno-úverová agentúra zameraná na podporu slovenského exportu, k 15.7.2023 zaviedla nové pravidlá modernizácie exportných úverov. Tieto pravidlá, ktoré sa vydali v súlade s Konsenzom OECD[1], majú za cieľ prispôsobiť sa aktuálnym potrebám exportérov, financujúcich bánk a zahraničných odberateľov, ako aj reflektovať dynamiku finančných trhov a technologický pokrok, najmä v oblasti zelených technológií. Implementácia […]

Návrat hore