Portál s aktuálnymi informáciami o medzinárodnom obchode.

Aktuálne o medzinárodnom obchode.

  EXIMBANKA SR v rámci agendy rozvojovej spolupráce prináša slovenským exportérom nové príležitosti expandovať a uspieť na trhoch rozvíjajúcich sa krajín.  Firmám tak otvára dvere na zaujímavé teritóriá, s možnosťou získať finančnú podporu EXIMBANKY SR či medzinárodných finančných inštitúcií. Vzhľadom na narastajúce globálne humanitárne a rozvojové potreby sa zvyšuje tlak na rozvíjajúce sa krajiny, aby posilňovali aktivity v oblasti […]

Globálna energetická kríza výrazným spôsobom ovplyvnila domácnosti i podniky takmer vo všetkých odvetviach. Situácia na trhoch s energiami bude aj v roku 2023 napätá, predpokladá štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), zameraná na aktuálnu problematiku riešenia energetických výziev. Efektívne riešenie pre slovenské podniky predstavuje Energetický úver od EXIMBANKY SR. Napriek pomerne vlažným scenárom prebiehajúcej energetickej krízy štúdia naznačuje […]

Eximbanka SR má s platnosťou od 29. decembra 2022 vo vedení dvoch nových členov. Novým členom Rady banky a zároveň novým generálnym riaditeľom sa stal Marián Janočko. Rastislav Podhorec je rovnako novým členom Rady banky a zároveň novým námestníkom. „Mojou víziou je v čo najvyššej miere a v čo najkratšom čase podporovať slovenských podnikateľov v rámci mandátu Eximbanky. Tam, kde podnikom nevedia […]

Za účelom zvýšenia klimatickej odolnosti, exportno – úverové agentúry (ECAs) v súčasnosti finalizujú revíziu pravidiel pre štátnu podporu exportných úverov zameraných na adaptáciu resp. zmierňovanie dopadov zmeny klímy. EXIMBANKA SR je do prebiehajúcich rokovaní aktívne zapojená už od samého začiatku, s cieľom presadiť do novelizovanej regulácie pravidlá, ktoré umožnia získať slovenským exportérom flexibilnejšie možnosti podpory. Po […]

EXIMBANKA SR sa pripája k iniciatíve Úradu vlády SR s cieľom identifikovať potreby a preferencie slovenských exportérov, ktorí plánujú alebo už realizujú exportné aktivity na Ukrajine. Cieľom prieskumu je o.i. čo najlepšie poznať potreby firiem a ich preferencie v súvislosti s exportom na ukrajinskom teritóriu.  Aké budú prínosy pre exportérov? Dôležitým výsledkom tohto mapovania bude identifikovanie možností, ktoré má EXIMBANKA SR v rámci svojej misie […]

EXIMBANKA SR reaguje na vzniknutú situáciu v súvislosti s prudkým nárastom cien energií novým produktom – energetický úver. Energetický úver je určený pre podnikateľov a má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi. Dopad rastúcich cien na firmy závisí od ich energetickej náročnosti a mnohé podniky narážajú na problémy s udržaním platobnej bilancie. Niektoré firmy […]

EXIMBANKA SR predstavila  slovenským exportérom exportný dokumentárny akreditív. Ide o nástroj, ktorý môže firmám výrazne pomôcť pri realizácii ich obchodných kontraktov a zároveň zvýši ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Hlavným účelom tohto produktu je podporiť firmy s limitovanými možnosťami v komerčných bankách. Uvedenie tohto produktu vychádza z podstaty komplementárnej role EXIMBANKY SR a súčasne stratégie, v rámci ktorej aktívne reaguje na aktuálne […]

Odkaz uplynulého stredoeurópskeho Davosu znie jasne, náš priemysel potrebuje pomocnú ruku, inak oň môžeme prísť definitívne. Rekordne vysoká inflácia, ekonomická vojna s Ruskom, narušené dodávateľské reťazce v dôsledku covidu, ale i problematická dekarbonizácia- to sú všetko spoločné menovatele, ktoré vyústili do zatvárania podnikov naprieč celou strednou Európou. Spojenie V4 cez biznis Ťažkosti postihli aj takých gigantov ako poľskú Grupu Azoty, […]

Napätie medzi Čínou a USA sa opäť zvýšilo na nové maximum po taiwanskej návšteve delegácie vedenej Nancy Pelosi, predsedníčkou snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Jej oficiálna návšteva bola v rozpore s politikou jednej Číny, ktorú sa USA zaviazali dodržiavať v roku 1979. Čína na tento krok oficiálneho predstaviteľa USA reagovala zvýšenou vojenskou aktivitou v okolí ostrova a zmrazením hneď niekoľkých spoločných iniciatív s USA. […]

V tieni posledných udalostí s vojnou na Ukrajine, ekonomickou a energetickou krízou, narastajúcou obavou z ekonomickej recesie, nám ľahko unikla situácia začatých obchodných rokovaní medzi EÚ a Indiou. Tieto rokovania majú totiž spojitosť aj s vyššie spomenutými udalosťami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú nielen Slovensko ale celú globálnu ekonomiku. Prečo má EÚ záujem nadviazať bližšie obchodné vzťahy s Indiou? Dôvodov je viacero. Vo svetovom meradle je […]

Partneri

Návrat hore